Aktualności
2013-12-09

KONKURS-wygraj wyposażenie do sali na oddziale dziecięcym

Konkurs "Szpital na kolorowo, dzieci dzieciom", jest organizowany pod patronatem WOŚP. Pomagamy dzieciom przetrwać trudny czas w szpitalu, a placówkom dajemy możliwość wygrania wspaniałego zestawu do sali łóżkowej na oddziale dziecięcym.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!KARTA KONKURSOWA DO POBRANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Zapraszamya naszego facebooka znajdziecie tam wszystkie aktualne informację dotyczące konkursu ZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Organizator konkursu:

 

Patron konkursu:

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Koniec roku to czas pełen refleksji, podsumowań i planów na przyszłość. Oddziały dziecięce to szczególne miejsca gdzie nasze myśli skierowane są ku temu co przed nami. Praca z najmłodszymi to trud, wyzwanie oraz wielka odpowiedzialność. W ten czas zbliżającego się Nowego Roku życzymy Państwu aby każdy uśmiech dziecka napełniał nadzieją i dawał satysfakcję z wykonywanej pracy, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Pragnę zaprosić wszystkie placówki medyczne w Polsce do udziału w konkursie.

„Szpital na kolorowo, dzieci dzieciom”, to konkurs w którym dzieci mają realny wpływ na przestrzeń sali szpitalnej, same stają się projektantami łóżeczka, a przy tym mogą zdobyć dla placówki piękny zestaw wyposażenia sali na oddziale dziecięcym.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przebywających w placówkach medycznych oraz dla placówek medycznych z oddziałami dziecięcymi w Polsce. Konkurs objęła swym patronatem fundacja WOŚP, która przekaże zwycięskiej placówce wyposażenie do Sali łóżkowej dziecięcej w postaci 3 łóżeczek Sparrow, 3 szafeczek przyłóżkowych i 3 wieszaków na odzież, wyprodukowanych i ufundowany przez firmę Formed.

Dla naszych małych i większych uczestników przewidziane są nagrody w postaci pięknych zestawów do wykonywania prac artystycznych.


  

 

Poniżej kilka praktycznych informacji:
Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie i otrzymać zestaw łóżeczek z wyposażeniem?
1. Wystarczy aby dzieci pokolorowały łóżeczko dziecięce Sparrow na karcie konkursowej,
2. Należy wypełnić dane zamieszczone na odwrocie karty,
3. Wysłać do nas wypełnioną i pokolorowaną kartę konkursową i czekać na ogłoszenie wyników.
4. Zachęcam również do głosowania na nasze łóżeczko, które zdobyło Złoty Medal Międzynarodowych targów Poznańskich i obecnie ubiegamy się o to aby zostało najlepszym produktem targów, dzięki Państwa głosom może tak się stać…cały czas prowadzimy
w głosowaniu. Link: http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow_2012/salmed/
 

Wszelkie przedstawione materiały nie stanowią oferty są jedynie materiałami poglądowymi.

 

 

 


Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Rysunkowego „Szpital na kolorowo, dzieci dzieciom”

1.
Organizatorem Konkursu jest FORMED Sp. z o.o. Sp.K, Al. Legionów 21A, 34-340 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373851 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 553 248 75 19.
Patronat nad konkursem objęła fundacja WOŚP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, KRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

2.
Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży, pacjentów dziecięcych oddziałów szpitalnych w szpitalach i placówkach medycznych w całej Polsce w wieku do 14 lat (rocznikowo) według kategorii wiekowych:
do 6 lat;
do 10 lat;
do 14 lat.
Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.formed.eu.pl Organizator może bezpośrednio skierować zaproszenia do udziału w konkursie do wybranych placówek.

3.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

4.
Konkurs polega na pokolorowaniu rysunku formatu A4, na załączonych do zaproszenia kartach ze szkicami wyrobu „łóżeczko dziecięce Sparrow” produkcji Formed Pro sp. z o.o z/s w Żywcu, dowolną techniką rysunkową.

5.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.12.2013 r. i kończy 10.01.2014 r., przy czym ogłoszenie wyników następuje po tym terminie. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zasadach określonych w ust. 12 Regulaminu.

6.
Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

7.
Osoby o których mowa w ust. 2 Regulaminu przystępują do Konkursu poprzez łączne wykonanie następujących czynności:
pokolorowanie załączonego do kolorowanki rysunku łóżeczka dziecięcego techniką dowolną, z zachowaniem formatu kolorowanki;
ilość nadsyłanych prac jest nieograniczona;
na karcie konkursowej należy zamieścić nazwę i adres placówki, osobę zgłaszającą prace oraz imię, nazwisko autora, jego wiek (lub do jakiej kategorii wiekowej zalicza się dziecko), podpis opiekuna prawnego, który jest równoznaczny z udzieleniem zgody na udział podopiecznego w konkursie.
Wykonane prace należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres marketing@formed.eu.pl, do Formed Sp. z o.o. Sp.K. Al. Legionów 21 A, 34-300 Żywiec, do dnia 10 stycznia 2014 r. (a w przypadku wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, karta konkursowa musi dotrzeć do organizatora do dnia 10.01.2014r.

8.
Prace będą dzielone według powyżej wskazanych kategorii wiekowych, a ich ocena przeprowadzona zostanie adekwatnie do wieku uczestników konkursu.

9.
Prace dostarczone po wymaganym terminie będą automatycznie dyskwalifikowane (termin jest zachowany jeżeli praca zostanie dostarczona do biura organizatora do dnia 10.01.2014 r.).

10.
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą otrzymania przechodzą one na własność organizatora, który przejmuje do nich wszelkie prawa autorskie.

11.
Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora konkursu.

12.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną dnia 14.01.2014 r. na stronie internetowej ww.formed.eu.pl oraz podczas 22 finału WOŚP dnia 12.01.2014 roku. Zwycięscy otrzymają drogą pocztową nagrody.
W dniu 12.01.2014 roku podczas 22 finału WOŚP firma Formed przekaże fundacji zestaw 3 łóżeczka, 3 szafeczki przyłóżkowe i 3 wieszaki na odzież, zwane dalej „zestawem”, który to zestaw zostanie przekazany zwycięskiej placówce po finale lub podczas trwania targów „SALMED” na terenie MTP na stoisku Formed Sp. z o.o. Sp.K (o konkretnej dacie i godzinie placówka zostanie poinformowana mailowo). Przyjazd po odbiór nagrody i dostarczenie zestawu na koszt organizatorów konkursu.

13.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w następujących kategoriach wiekowych autorów prac:
do 6 lat;
do 10 lat;
do 14 lat;
ze wszystkich nagrodzonych prac zostanie wyłoniony 1 zwycięzca, którego praca stanie się inspiracją do wymalowania wyrobu medycznego ”łóżeczko dziecięce Sparrow” według wybranego rysunku i wyrób ten zostanie przedstawiony na Targach Salmed 2014. Placówka, której pacjentem był zwycięzca otrzyma od fundacji WOŚP zestaw produkcji Formed Pro.
14.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej FORMED Sp. z o.o. SP. K.

15.
Przekazanie prac oznacza akceptację Warunków konkursu oraz jego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej.
16.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
17.
Udział w konkursie i podpis opiekuna prawnego uczestnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst jedn., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest FORMED Sp. z o.o. Sp.K, al. Legionów 21 A, 34-300 Żywiec.
Udział w konkursie i podpis osoby reprezentującej placówkę jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych placówki na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst jedn., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest FORMED Sp. z o.o. Sp.K
al. Legionów 21 A, 34-300 Żywiec.
18.
Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji czy usunięcia na warunkach określonych w ustawie o której mowa w pkt 17 regulaminu.

19.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonany rysunek. W przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem i placówką z powodu podania nieprawdziwych, błędnych lub niepełnych danych, praca tego uczestnika nie będzie brana pod uwagę w konkursie.

20.
Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze organizatora, zostaje również udostępniony na stronie internetowej Organizatora konkursu, www.formed.eu.pl

21.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez Wysłanie e-maila na adres marketing@formed.eu.pl z informacją o takiej rezygnacji.

22.
Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@formed.eu.pl lub telefonicznie pod numerem +48 793 797 983. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

 

KARTA KONKURSOWA DO POBRANIA

 

 

Zdjęcia:
Copyright 2011 Formed | projekt i wykonanie: euforia

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij

Facebook